Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2013

RybieOko
brzydkiemu we wszystkim brzydko.
Reposted fromapatia apatia
8311 f823

lolsofunny:

jorahs:

katiemorrison94:

My new favorite GIF ever. Harry is the biggest third wheel in the history of life. Thank God for this GIF. 

I mean, I just don’t understand where he gets it from.

image

Reposted fromdavid-10inch david-10inch

July 22 2013

RybieOko
5993 74a3
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
RybieOko
6134 baa0
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
2566 a74d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

July 15 2013

RybieOko
I wiesz... Lubię wieczorami wyobrażać sobie, że leżysz obok mnie, przytulony... Że zasypiamy razem i razem się budzimy. I że nic nas już nie rozdzieli...
RybieOko
Reposted fromgreggles greggles
RybieOko
Reposted fromkthxy kthxy
RybieOko
9101 5089
Reposted fromquincythepigboy quincythepigboy
RybieOko
RybieOko
RybieOko
RybieOko
9266 bb14
Reposted fromnazarena nazarena
RybieOko
9379 91fa
Reposted fromOkery Okery
RybieOko
9388 b60f
Reposted fromnazarena nazarena
RybieOko
9395 e943
Reposted fromOkery Okery
RybieOko
„Szukam w życiu miłości. Wyobrażam sobie ją... aż mi głupio opisać, co stanęło mi przed oczami. Ale co tam! Widzę to tak: spotyka się dwoje ludzi i... są gotowi zostawić wszystko, byleby tylko ze sobą być. Nie martwiąc się o to, co będzie”, opowiada z zachwytem, ale zaraz gryzie się w język i zaprzecza. Przecież tyle razy się sparzył, że nie potrafiłby już położyć wszystkiego na jedną szalę!
Patrzę na niego i spokojnie czekam. Po paru minutach sam dodaje: „Nie, oczywiście kłamię, miłość to najważniejsza rzecz w życiu. Rzuciłbym dla niej wszystko. Byle to tylko trwało dłużej niż trzy miesiące”.
— i znów Jan Wieczorkowski ♥
Reposted frompuhinka puhinka
RybieOko
9460 cc0f
Reposted frommadamee madamee
RybieOko
9510 2645 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl